O NAS

             Zarząd   (kadencja  2023 - 2027)                                                                         

Prezes                      Jan Śledziowski        tel. 695 649 596          e-mail: slejan@tlen.pl

Skarbnik                    Agata Bielak             tel. 603 696 284          e-mail: agata.bielak@wp.pl   (dzwonić po 16:00)

członek Zarządu       Agnieszka  Kacyniak                                    e-mail: aga_avon@onet.pl


             Komisja Rewizyjna

    Przewodniczący     Katarzyna Wiśniewska

    Członek                  Mariusz Tlatlik 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
              <<<<<<<<<<<<<<<                                             Kontakt                                                 >>>>>>>>>>>>>>                                                                                                                                                                                         
    Trochę historii

        Śląski Klub Turystyki Kajakowej "Neptun" w Żorach został założony 08.07.1990r. z inicjatywy członków rozwiązanych klubów kajakowych
     działających na terenie ROW
,między innymi TKKF "Kret" przy PRG Jastrzębie. W dniu 10.03.1991 zostało zorganizowane zebranie grupy 
     założycielskiej klubu. Klub został zarejestrowany 23.04.1991 przez Sąd Wojewódzki w Katowicach. 
                               
24.04.1991 roku walne zgromadzenie członków założycieli powołało ŚKTK "Neptun"

    Zarząd założycielski klubu :
          Prezes - Eugeniusz Początek
          V-ce prezes - Władysław Grabowski
          V-ce prezes - Andrzej Szuła                                                                     
          Sekretarz - Kazimierz Kalus
          Skarbnik - Andrzej Turek

      W późniejszych latach członkami zarządu byli: Dariusz Grodowczyk (*), Walter Knapczyk, Mirosław Kempny, Rafał Skowronek (*), Jan Faruga, Jacek
    Tkocz, Marek Zieleziński,.Marian Cyprys, Monika Zniszczoł, Paulina
Grodowczyk, Barbara Piaskowska, Adam Honisz                                           

        Głównym celem klubu jest popularyzacja turystyki kajakowej  jako formy aktywnego wypoczynkuKlub swe cele realizuje poprzez  organizację
    spływów kajakowych i imprez rekreacyjnych. Jest głównym
organizatorem  3 spływów ogólnopolskich:
    maj - na rzece Skawa
    sierpień - na szlaku rzeki Ruda
    grudzień - Ogólnopolski Barbórkowy Wyścig Kajakowy na Zalewie Rybnickim.
 
   

        Poza tym klub organizuje spływy klubowe na rzekach polskich jak i zagranicą a członkowie klubu biorą udział także w imprezach 
    organizowanych przez inne kluby i organizacje .
        Kadrę klubu stanowią  instruktorzy PZKaj wszystkich stopni a także przodownicy PTTK, ratownicy medyczni. Wszyscy działają
    jako wolontariusze. Od kilku lat klub organizuje Kajakowy Weekend Dziecka pod patronatem Poskiego Związku Kajakowego.
       Przy klubie działa Terenowy Referat Weryfikacyjny turystycznych odznak kajakowych. Zarząd klubu propaguje odznakę "Miłośnik rzeki Skawy",   
    którą można uzyskać za udział w spływach organizowanych przez ŚKTK "Neptun"
                                                                                    
               

                                                         Oni z nami już nie pływają  (*)                        

                                                          **************