Sladami Skowronka 2022

  Termin: 18 - 20 marca 2022

  Trasa: Mała Panew , Krupski Młyn - Zawadzkie 28 km, szlak łatwy, nieco uciążliwy, WW1, ZW B

  Miejsce noclegowe: młyn Bombelka, ul. Młyńska  47 - 120 Żędowice

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej sktk-neptun.pl

  Koszt: 130,- zł/os. W tym: - nocleg w warunkach turystycznych
                                        - dwudaniowy obiad po I etapie
                                          - gorący posiłek po II etapie
                                          - śniadanie w sobotę
                                          - pamiątka spływowa
                                          - przewóz uczestników i sprzętu w sobotę z mety I etapu oraz w niedzielę na start II etapu
                                          - ubezpieczenie NNW
                                          - wklejka do odznak TOK
                                          - kawa, herbata, woda i kanapki na trasę
                                      -
  Koszt : 100,- zł/os - udział z jednym noclegiem
                80,- zł/os - udział w I etapie
              60,- zł/os - udział w II etapie

            Koszt wpisowego nie dotyczy: - kolacji, śniadania w niedzielę
                                                        - dojazdu do miejsca noclegowego
                                                        - wypożyczonego sprzętu pływającego w młynie Bombelka.
          Członkowie ŚKTK "Neptun" (z aktualnie opłaconą składką członkowską) otrzymują sprzęt bezpłatnie na warunkach ustalonych w Regulaminie klubu.
          W innym wypadku ponoszą koszt 100,- zł/kajak 2-os.  na czas trwania imprezy.
          Koszt wypożyczenia kajaka 2-os. w młynie Bombelka 60,- zł/doba
 
    Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w imprezie jest wpłata w/w kosztów, zależnych od udziału, na konto nr 64 1020 2472 0000 6102 0228 0733 (konto Jan   
  Śledziowski) z dopiskiem : Skowronek + nazwiska osób , których dotyczy wpłata. Termin wpłaty mija dnia 12 marca 2022 r.
  Brak wpłaty nie zapewnia udziału w imprezie i należnych świadczeń. W przypadku nie przybycia na imprezę wpisowe nie podlega zwrotowi.

                                                                                                  PROGRAM

      18.03 /piatek/      - od 16:00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników w miejscu noclegowym
                                      20:00 - wspólna kolacja koszyczkowa, integracja, śpiewogranie
                                      24:00 - cisza nocna

      19.03 /sobota/      10:00 - start do I etapu: młyn Bombelka - Zawadzkie (pałacyk myśliwski) 18 km. Na trasie dwie przeszkody stałe z zakazem przepływania:                                                                               młyn Thiel  i jaz MEW Świerkle, przenoska L.B. 200 m
                                14:00 - odjazd autobusu z mety etapu do Żędowic
                                14:30 - 15:30 - posiłek w miejscu noclegowym
                                17:00 - 24:00 - zajęcia kulturalno - rozrywkowe

      20.03 /niedziela/   10:00 - wyjazd na start II etapu
                                10:30 - start II etapu: Krupski Młun - młyn Bombelka, 10 km
                                13:00 - 14:00 - przybycie na metę, ciepły posiłek
                                16:00 - zakończenie imprezy, wyjazd do miejsc zamieszkania

                                                                              POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    Spływ jest imprezą o charakterze towaryskim. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność i na sprzęcie własnym lub klubowym. Wszyscy
  są objęci ubezpieczeniem NNW.
    Obowiązują wszystkich uczestników obostrzenia związane z pandemią COVID - 19. W związku z powyższym każdy uczestnik jest zobowiązany do   
  wypełnienia pisemnego oświadczenia dotyczącego przebytej kwarantanny i oswiadczenia o zaszczepieniu.. W miejscu pobytu dostępne bądą środki odkażające , dla każdego uczestnika. Ogólnie obowiązują przepisy ustalone przez rząd i Ministerstwo Zdrowia.
    Wszystkich obowiązują zasady uczestnictwa w imprezach PZKaj. i zasady ustalone w Regulaminie członka ŚKTK  'Neptun". Młodzież poniżej lat 18 może 
  uczestniczyć w imprezie pod opieką osoby dorosłej, która złoży odpowiednie oświadczenie u organizatora imprezy, o przejęciu odpowiedzialności za
  niepełnoletniego.
    Organizator nie zapewnia żadnych plastykowych naczyń jednorazowych do posiłków.
    W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla życia uczestników spływu, organizator może odwołać spływ w całości lub zmienić
  jego program. W tym przpadku uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów i wniesionego wpisowego.
  Wszelkie sprawy sporne pozostają do rozstrzygnięcia przez Komandora spływu