Regulamin Skowronek 2024

Pobierz pliki

X Jubileuszowy Spływ klubowy „Śladami Skowronka”

Termin: 22 – 24 marzec 2024

Trasa: rz. Mała Panew , Krupski Młyn – Zawadzkie 26 km , szlak łatwy, nieco uciążliwy, WW1, ZW B

Cena 170 zł/os. obejmuje:
                          - nocleg w warunkach turystycznych w młynie Bombelka
                          - ciepły posiłek po każdym etapie
                          - pamiątka spływowa 
                          - przewóz uczestników i sprzętu w sobotę z mety etapu oraz w niedzielę na start II etapu
                          - ubezpieczenie NNW
                          - wklejka do odznak TOK
                          - kawa, herbata, woda na trasę
         150 zł/os. - członek ŚKTK Neptun
         130 zł/os. - udział z jednym noclegiem:
           70 zł/os. - udział w jednym etapie (bez noclegu):

      Zgłoszenia przyjmowane są tylko poprzez formularz zgłoszeń, dostępny ma stronie klubu: sktk-neptun.pl Wpłaty dokonujemy na konto:
                          64 1020 2472 0000 6102 0228 0733 z dopiskiem: Skowronek + nazwisko/ka osób, których dotyczy wpłata

        Koszty udziału w imprezie należy uiścić do dnia 19.03 -             Brak wpłaty powoduje wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników.


PROGRAM

24.03 piątek
                   16:00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników w młynie Bombelka
                   20:00 kolacja koszyczkowa, integracja, śpiewogranie
                   24:00 cisza nocna


25.03 sobota
                   10:00 start I etapu: młyn Bombelka – Zawadzkie 22 km
                                              Na trasie dwie przeszkody stałe: - młyn Thiel, przenoska P.B. 150 m
                                                                                                   - jaz MEW Świerkle, przenoska L.B. 200 m (zakaz przepływania)
                   16:00 odjazd uczestników na miejsce zakwaterowania
                   16:30 ciepły posiłek
                   18:00 – 24:00 zajęcia kulturalno-rozrywkowe

26.03 niedziela
                   10:00 wyjazd na start II etapu
                   10:30 start II etapu: Krupski Młyn – młyn Bombelka, 10 km
                   13:00 – 14:00 przybycie na metę, ciepły posiłek
                   16:00 zakończenie imprezy, wyjazd do miejsc zamieszkania

POSTANOWIENIA OGÓLNE

   Spływ jest imprezą o charakterze towarzyskim. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność i na własnym sprzęcie. Istnieje możliwość wypożyczenia kajaka 2-os. w młynie Bombelka. Koszt: 80,00 zł/dzień

    Obowiązuje Regulamin członka klubu i zasady uczestnictwa w spływie, wykazane w Regulaminie organizacji imprez PZKaj. Młodzież do lat 18 może pływać pod opieką osoby dorosłej, która złoży oświadczenie u Komandora spływu, o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu, organizator może odwołać spływ w całości lub zmienić jego program. W tym wypadku uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów i wniesionego wpisowego.

Wszelkie sprawy sporne pozostają do rozstrzygnięcia przez Komandora imprezy.