O NAS

    Śląski Klub Turystyki Kajakowej "Neptun" w Żorach został założony 08.07.1990r. z inicjatywy członków rozwiązanych
  klubów kajakowych działających na terenie ROW
,między innymi TKKF "Kret" przy PRG Jastrzębie. W dniu 10.03.1991
  zostało zorganizowane zebranie grupy założycielskiej klubu. Klub został zarejestrowany 23.04.1991 przez Sąd   
  Wojewódzki w Katowicach. 
24.04.1991 roku walne zgromadzenie członków założycieli powołało ŚKTK "Neptun"

  Głównym celem klubu jest popularyzacja turystyki kajakowej  jako formy aktywnego wypoczynku
      Klub swe cele realizuje poprzez  organizację spływów kajakowych i imprez rekreacyjnych. Jest głównym
      organizatorem  3 spływów ogólnopolskich:

maj - na rzece Skawa
sierpień - na szlaku rzeki Ruda
grudzień - Ogólnopolski Barbórkowy Wyścig Kajakowy na Zalewie Rybnickim.

     
                Ponadto organizuje spływy klubowe na rzekach polskich jak i zagranicą oraz członkowie klubu biorą udział
w
      imprezach organizowanych przez inne kluby. Kadrę klubu stanowią  instruktorzy PZKaj wszystkich stopni a także  
      przodownicy PTTK, ratownicy medyczni. Wszyscy działają jako wolontariusze.  Ponadto przy klubie działa Terenowy
      Referat Weryfikacyjny turystycznych odznak kajakowych.


Pierwszy zarząd klubu reprezentowali:

Prezes - Eugeniusz Początek
V-ce prezes - Władysław Grabowski
V-ce prezes - Andrzej Szuła
Sekretarz - Kazimierz Kalus
Skarbnik - Andrzej Turek


W póniejszych latach członkami zarządu byli: Dariusz Grodowczyk (*), Walter Knapczyk, Jacek Tkocz, Marek Zieleziński, Rafał Skowronek (*), Mirosław Kempny. Najdłużej funkcję Prezesa pełnił Władysław Grabowski.  Skład obecnego Zarządu -
patrz zakładka Zarząd