Ku pamięci

   Na ostatni szlak odprowadziliśmy ś.p. Janka Bieleckiego. Janek był członkiem naszego klubu kilkanaście lat. Jako instruktor pełnił różne funkcje na spływach ogólnopolskich. Przede wszystkim, w większości przypadków sprawował funkcje sędziego głównego na spływach ogólnopolskich. 
Dał się również poznać jako charakterny umilacz ognisk spływowych. Jego "antyczny" śpiewnik na stojaku, spokojny głos, niezapomniane , ogniskowe przeboje zapamiętają niejedni uczestnicy tych imprez.

 Graj Janku na innych wodach a nam pozostanie echo ...                                                                                 R.I.P.  05.01.23

      W marcu 2018 r. pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na wieczne pływanie, naszą koleżankę Joannę Bratko - Lityńską. Niezapomniana "Łaciata" przez długie lata była członkiem naszego klubu. W ostatnim czasie, poza kajakarstwem zajmowała się fotografią. W tej dziedzinie zdobywała laury, zarażała pasją każdego. Niezmiennie towarzyszył jej uśmiech i radość życia, pomimo ciężkiej choroby.
      Ku jej pamięci, z inicjatywy klubu Amber, zorganizowano spływ na Przemszy. Było kolorowo i słonecznie bo taką była Joasia i taką ją zapamiętamy.

 Cześć jej pamięci.                                                                                                                 

        Dnia 21 maja 2016 r. odszedł od nas, nasz wieloletni przyjaciel, niezawodny kucharz, współorganizator spływów dla młodzieży           niepełnosprawnej  ś.p.  Henryk Nuckowski.
     Przez długie lata był członkiem zwyczajnym klubu. Za swoje zaangażowanie i pomoc w organizowaniu imprez został wyróżniony
     tytułem:
członka honorowego ŚKTK 'Neptun".

        Będzie nam brakować barbórkowych golonek z kuchni polowej, pikantnego bograczu na wzmocnienie organizmu, szorstkiego
     ale ciepłego słowa czy samej jego obecności.


                                                                                   Na
 zawsze pozostanie w naszych sercach. 

   W I rocznicę śmierci naszego przyjaciela, lekarza chirurga ś.p. Sławomira Lubonia, do Libiąża udała się delegacja klubu, na odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej jego pamięci.
Uroczystość odbyła się w przychodni, której ś.p. Sławek był ordynatorem.
     Z relacji zaproszonych gości dowiedzieliśmy się wiele o jego życiu zawodowym i zamiłowaniach. O jego niezłomności w działaniu i wielkiej sile przebicia w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.
    My, kajakarze pamiętamy jego jako statecznego, rozważnego miłośnika tej dyscypliny turystyki oraz świetnego komandora na imprezach ogólopolskich oraz lekarza, który był w  każdej  potrzebie. 
Po uroczystym odsłonięciu tablicy nasza delegacja złożyła okolicznościową wiązankę.

                                                                            Niech pływa na wiecznym oceanie.                       R.I.P.   11.06.2015 r.