Ku pamięci


        Dnia 21 maja 2016 r. odszedł od nas, nasz wieloletni przyjaciel, niezawodny kucharz, współorganizator spływów dla młodzieży           niepełnosprawnej  ś.p.  Henryk Nuckowski.
     Przez długie lata był członkiem zwyczajnym klubu. Za swoje zaangażowanie i pomoc w organizowaniu imprez został wyróżniony
     tytułem:
członka honorowego ŚKTK 'Neptun".

        Będzie nam brakować barbórkowych golonek z kuchni polowej, pikantnego bograczu na wzmocnienie organizmu, szorstkiego
     ale ciepłego słowa czy samej jego obecności.


                                                                                   Na
 zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

   W I rocznicę śmierci naszego przyjaciela, lekarza chirurga ś.p. Sławomira Lubonia, do Libiąża udała się delegacja klubu, na odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej jego pamięci.
Uroczystość odbyła się w przychodni, której ś.p. Sławek był ordynatorem.
     Z relacji zaproszonych gości dowiedzieliśmy się wiele o jego życiu zawodowym i zamiłowaniach. O jego niezłomności w działaniu i wielkiej sile przebicia w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.
    My, kajakarze pamiętamy jego jako statecznego, rozważnego miłośnika tej dyscypliny turystyki oraz świetnego komandora na imprezach ogólopolskich oraz lekarza, który był w  każdej  potrzebie. 
Po uroczystym odsłonięciu tablicy nasza delegacja złożyła okolicznościową wiązankę.

                                                                             Cześć jego pamięci, niech pływa na wiecznym oceanie.