VII spływ Śladami Skowronka


              Termin: 20 – 22 marzec 2020                                  Komandor: Jan Śledziowski                                             v-ce Komandor: Adam Honisz
              Trasa: rz. Mała Panew , Krupski Młyn – Dzika Chata 32 km , szlak łatwy, nieco uciążliwy, WW1, ZW B
             

              Termin zgłoszeń (poprzez formularz)  upływa dnia 15 marca.

              Koszt: 90,- zł/os. W tym:

                - nocleg w warunkach turystycznych w młynie Bombelka
                - ciepły posiłek po każdym etapie
                - przewóz uczestników i sprzętu w sobotę z mety etapu oraz w niedzielę na start II etapu
                - ubezpieczenie NNW
                - wklejka do odznak TOK
                - kawa, herbata, woda na trasę

              a/  75,-  zł/os.        -  udział z jednym noclegiem 
              b/  60,-  zł/os.        -  udział w sobotnim etapie (bez noclegu)
              c/  40,-  zł/os.        -  udział w niedzielnym etapie (bez noclegu) 

             Wynajem kajaka 2-os.   - 40,- zł/ dzień

            Koszt wpisowego nie dotyczy: - śniadań i kolacji, dojazdu do miejsca noclegu. Po przybyciu na miejsce imprezy, uczestnik wpłaca koszty udziału w                    imprezie oraz potwierdza znajomość regulaminu imprezy. 
PROGRAM

20.03 /piątek/ - od 16:00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników w młynie Bombelka
20:00 - kolacja koszyczkowa, integracja, śpiewogranie,
24:00 - cisza nocna

21.03 /sobota/ 10:00 - start I etapu: młyn Bombelka – Dzika Chata 22 km. Na trasie dwie przeszkody stałe:
- młyn Thiel, przenoska P.B. 150 m
- jaz MEW Świerkle, przenoska L.B. 200 m ( zakaz przepływania)
15:00 – 16:00 – ciepły posiłek
16:00 – odjazd uczestników na miejsce zakwaterowania.
18:00 – 24:00 – zajęcia kulturalno-rozrywkowe,

22.03 /niedziela/ 10:00 - wyjazd na start II etapu
10:30 - start II etapu: Krupski Młyn – młyn Bombelka, 10 km
13:00 – 14:00 - przybycie na metę, ciepły posiłek 16:00 – zakończenie imprezy, wyjazd do miejsc zamieszkania
                                                                                               POSTANOWIENIA OGÓLNE

       Spływ jest imprezą o charakterze towarzyskim. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność i na własnym sprzęcie, Wszyscy są objęci       ubezpieczeniem NNW.
       Obowiązuje Regulamin członka klubu i zasady uczestnictwa w spływie, wykazane w Regulaminie organizacji imprez PZKaj. Młodzież do lat 18 może             pływać pod opieką osoby dorosłej, która złoży oświadczenie, u Komandora spływu, o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
   W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu, organizator może odwołać spływ w całości lub zmienić jego program.     W tym wypadku uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów i wniesionego wpisowego.


Wszelkie sprawy sporne pozostają do rozstrzygnięcia przez Komandora imprezy.