ZARZĄD KLUBU

      
               PREZES            Jan Śledziowski        tel. 695 649 596                            e-mail:  slejan@tlen.pl
                  Skarbnik                    -  Agata Bielak                                                email: agata.bielak@wp.pl
 Członek zarządu      -  Agnieszka Kacyniak 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący   - Katarzyna Wiśniewska 
         członek        - Mariusz Tlatlik