Załącznik nr 1

                                        do Regulaminu XLIX OSK „Skawa – Wisła 2019”
 
1. Wyścig odbywa się na trasie I etapu spływu na odcinku: Grodzisko – Podolsze, dł. 3,5 km

2. Uczestnicy startują na sprzęcie, na którym pokonywali górną część etapu w kategorii , w jakiej zostali zweryfikowani.
    Wszelkie zmiany osobowe dyskwalifikują udział w wyścigu.

3. Osady uczestniczące w wyścigu zgłaszają udział sędziemu startowemu, podając numer osady. Ustne powtórzenie numeru przez sędziego jest
    potwierdzeniem zgłoszenia.

4. Osady startują pojedynczo po usłyszeniu sygnału „start” od sędziego, w odstępach minimum 2 - minutowych.

5. Dopuszcza się jednoczesny start dwóch osad dowolnej kategorii.

6. Start do wyścigu nastąpi w godz. 13:00 - 15:00

7. Czas pokonania trasy wyścigu mierzony jest z dokładnością do 1 min. W przypadku jednakowego czasu dla kilku osad, w danej kategorii,
      wyższą pozycję zajmują osady starsze wiekowo w tej samej kategorii startowej.

                             Uczestnicy startują w następujących kategoriach :

                                  - T-1 i T-2 kobiet
                                  - T-1 i T-2 mężczyzn
                                  - T-2 mikst

                            Daną kategorię tworzy minimum 5 startujących w wyścigu osad.


                         Punktacja:
                                  A) Indywidualna ( w każdej kategorii) - I miejsce - 60pkt
                                                                                               II miejsce - 40 pkt
                                                                                              III miejsce - 30 pkt
                                                                                                           IV - 20 pkt
                                                                                                            V - 10 pkt
                                                                                    Każde następne -    5 pkt

                        Protesty

             Każdy uczestnik ma prawo do złożenia protestu dotyczącego jego lokaty w wyścigu, po wpłaceniu wadium w wysokości 50,- zł.
             Protest można złożyć w biurze spływu najpóźniej 30 min od pisemnego ogłoszenia wyników.
             Uznanie protestu skutkuje zwrotem wniesionego wadium.