Śladami Skowronka 2019

Spływ klubowy p. n. „Śladami Skowronka”


          Termin: 22 – 24 marzec 2019                                                                           Komandor: Jan Śledziowski

          Trasa: rz. Mała Panew , Krupski Młyn – Dzika Chata 32 km , szlak łatwy, nieco uciążliwy, WW1, ZW B,                             

          Koszt: 80,- zł/os. W tym:
           - nocleg w warunkach turystycznych w młynie Bombelka
           - dwudaniowy obiad po I etapie
           - ciepły posiłek po II etapie
           - pamiątka spływowa
           - przewóz uczestników i sprzętu w sobotę z mety etapu oraz w niedzielę na start II etapu
           - ubezpieczenie NNW
           - wklejka do odznak TOK
           - kawa, herbata
 
          Koszt wpisowego nie dotyczy:
            - śniadań i kolacji
            - dojazdu do miejsca noclegu

                                                                                      PROGRAM

                 22.03 /piątek/      - od 16:00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników
                                                    20:00 - kolacja koszyczkowa, integracja, śpiewogranie, 
                                                    24:00 - cisza nocna

                23.03 /sobota/             10:00 - start I etapu: młyn Bombelka – Dzika Chata 22 km
                                                                                       Na trasie dwie przeszkody stałe: 
                                                                                         - zastawka, młyn Thiel, przenoska 150 m
                                                                                         - jaz MEW Świerkle, przenoska 200 m ( zakaz przepływania)
                                      15:00 – 16:00 – obiad w lokalu „Dzika Chata” Zawadzkie
                                                   16:00 – odjazd uczestników na miejsce zakwaterowania
                                      18:00 – 24:00 – zajęcia kulturalno-rozrywkowe

               24.03 /niedziela/          10:00 - wyjazd na start II etapu 
                                                   10:30 - start II etapu: Krupski Młyn – młyn Bombelka, 10 km
                                      13:00 – 14:00 - przybycie na metę, ciepły posiłek
                                                   16:00 – zakończenie imprezy, wyjazd do miejsc zamieszkania

POSTANOWIENIA OGÓLNE
                           Spływ jest imprezą o charakterze towarzyskim. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność i na własnym sprzęcie,
          Obowiązuje Regulamin członka klubu i zasady uczestnictwa w spływie, wykazane w Regulaminie organizacji imprez PZKaj. Młodzież do lat 18 może
          pływać pod opieką osoby dorosłej, która złoży oświadczenie, u Komandora spływu, oprzyjęciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. 
                         W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu, organizator może odwołać spływ w całości lub zmienić
          jego program. W tym wypadku uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów  i wniesionego wpisowego. 
                       
                                                         Wszelkie sprawy sporne pozostają do rozstrzygnięcia przez Komandora imprezy.Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy:

Szczegóły: Komandor – tel. 695 649 596 Komandor