R E G U L A M I N

XLV Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Mariana Skołyszewskiego

Skawa – Wisła 2015
Świnna Poręba – Przewóz

22 – 24 maj 2015


Organizator
Śląski Klub Turystyki Kajakowej

Współorganizatorzy : Starostwo Wadowice
                                 Urząd Miasta Zator
                                 Urząd Miasta Wadowice
                                 Leroy Merlin Gliwice
                                 LKS "Skawa" Podolsze

*
Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta wadowicki Pan Bartosz Kaliński

Komitet organizacyjny spływu :

Komandor - Sławomir Luboń
V-ce Komandor - Władysław Grabowski
Kwatermistrz - Jan Śledziowski
Biuro spływu - Kamila Biel, Sonia Sówka
Sędzia główny - Jan Bielecki
Sędzia pomocniczy - Piotr Tylikowski, Marian Cyprys, Norbert Profaska
Piloci, ratownicy WOPR - Arkadiusz Luboń, Bartosz Luboń, Monika Zniszczoł
Lekarz - Sławomir LubońCel i zadania spływu :

- promowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku w różnych grupach społecznych
i wiekowych oraz w środowisku wiejskim
- zapoznanie uczestników z urokiem rzeki Skawy ,promocja Ziemi Wadowickiej
- popularyzacja odznaki „ Miłośnik rzeki Skawy”

Termin i trasa spływu :
OSK „ SKAWA” odbędzie się w dniach 22 –24 maj 2015 r.
Trasa spływu podzielona jest na dwa etapy:
                            I etap Świnna Poręba - Podolsze 24 km
                           II etap Podolsze - Przewóz 13 km

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:

Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się w terminie do 08.05.15 r. Zgłoszenia należy kierować na adres: sktk.neptun@tlen.pl, slejan@tlen.pl lub tel. 695 649 596695 649 596
      W tym samym terminie należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora spływu, na konto Ś.K.T.K. „ Neptun” :    BGŻ Knurów 45 2030 0045 1110 0000 0258 6770  z dopiskiem „OSK SKAWA”
 w wysokości:  - od każdego uczestnika - 60,00 zł
                       - młodzież szkół podstawowych i średnich, członkowie SKTK „Neptun” - 50,00 zł

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń osobie zgłoszonej

Prawa i obowiązki uczestnika:

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje :
- miejsce na biwaku z WC i bieżącą wodą
- przewodnictwo na trasie
- ubezpieczenie NW
- ciepły posiłek po każdym etapie
- opiekę lekarską
- pamiątkę spływową
- przewóz osób z biwaku na start oraz z mety każdego etapu na biwak
- wklejkę do TOK i PZK
- prawo do udziału w punktacji indywidualnej i drużynowej wg zasad podanych w punktacji
- prawo do udziału w konkursach i zabawach

Obowiązki uczestnika :
- przestrzeganie regulaminu spływu i zaleceń kierownictwa spływu
- przestrzeganie zasad ochrony przyrody i p. poż.
- odpowiedzialność prawna i materialna za szkody wyrządzone osobom trzecim
- obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelce asekuracyjnej
- obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania spływu

Program

22.05.15 / piątek /
                          17:00 – 21:00 - weryfikacja na biwaku w Podolszu
                                      21:00 - wieczór integracyjny - ognisko

23.05.15 / sobota /
                             8:00 – 9:00 - c.d. weryfikacji
                                       9:30 - otwarcie spływu
                                     10:00 - przejazd do Świnnej Poręby
                                     11:00 - start do I etapu, na trasie wyścig (wg osobnego regulaminu)
                         14:00 – 15:00 - przybycie na metę
                                     16:00 - ciepły posiłek, integracja uczestników
                                     20:00 - ognisko

24.05.15 / niedziela /
                              9:00 – 9:30 - start do II etapu
                           12:00 – 12:30 - przybycie na metę spływu
                                       13:00 - odjazd autobusu z mety na biwak, ciepły posiłek
                                       15:00 - wręczenie nagród i zamknięcie spływu


Wyżywienie i wyposażenie :

     Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie pływającym i z własnym wyposażeniem biwakowym. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu kajakowego u organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu i dodatkowej opłacie za miejsce w kajaku lub bezpośrednio w firmie:
       http://kajaki-na-skawie.pl/strona.php tel. 608 093 166608 093 166

    Biwak stały mieści się na boisku LKS „Skawa” Podolsze. Do dyspozycji będą : WC, wiata , bieżąca woda i dostępność do prądu, kawa, herbata. Wszyscy przygotowują śniadania i kolacje we własnym zakresie. Będzie możliwość nabycia kiełbasek i krupnioków z grilla w przystępnej cenie.

    Na   spływie będzie funkcjonował Terenowy Referat Weryfikacyjny odznak kajakowych. Zainteresowani będą mogli skorzystać z pomocy weryfikatora i dokonać weryfikacji przepłyniętych kilometrów.


Punktacja:
Uczestnicy biorą udział w punktacji w następujących kategoriach :
- T 1 i T 2 kobiety
- T 1 i T 2 mężczyźni
- T 2 mikst

Indywidualna:
Punktacja zależeć będzie od miejsca zajętego w wyścigu. I tak - załoga, która uzyska najlepszy czas w swojej kategorii, zdobywa tyle punktów, ile osad z danej kategorii startuje w wyścigu.
Drużynowa :
- suma punktów zdobytych indywidualnie, liczona wg klasyfikacji open
- za każdego uczestnika - 1 pkt.

Kary :
- za nie udzielenie pomocy na wodzie minus 50 pkt.
- za niestosowne zachowanie minus 20 pkt.

Nagrody:
- indywidualnie za pierwsze trzy miejsca medale i dyplomy
- drużynowo – puchary dla pierwszych sześciu drużyn

Uwaga ! Aby drużyna mogła być zweryfikowana musi zgłosić minimum trzy pływające osady.

Postanowienia końcowe

     OSK „ SKAWA” dostępny jest dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają umiejętność pływania, sprzęt pływający, ratunkowy oraz apteczkę. Młodzież do lat 18 może pływać pod opieką osoby dorosłej, po uprzednim złożeniu oświadczenia w biurze spływu o przejęciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób.
    Rezygnacja z udziału w imprezie po 10.05.15 nie powoduje zwrotu wniesionego wpisowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody wynikłe nie z winy organizatora.
W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu organizator może odwołać spływ w całości lub zmienić jego program. W tym wypadku uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu wniesionego wpisowego oraz poniesionych kosztów. Kierownictwo spływu ma prawo wykluczyć ze spływu osoby, które nie przestrzegają regulaminu lub nie podporządkowują się zarządzeniom organizatora. Osobom takim wpisowe nie podlega zwrotowi.
    W przypadkach wątpliwych kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do interpretacji tego regulaminu.KOMITET ORGANIZACYJNY

XLV OSK SKAWA - WISŁA 2015

Pobierz pliki