Barbórka


                                                                                        Śląski Klub Turystyki Kajakowej "Neptun"


                                                          oraz:  Starostwo Rybnik ,   UM Żory,   UM Rybnik       zapraszają na: 

 XXXI OGÓLNOPOLSKI BARBÓRKOWY WYŚCIG KAJAKOWY
NA ZALEWIE RYBNICKIM 

9 GRUDZIEŃ 2017


                                                                                                              REGULAMIN
     Trasa wyścigu: Stodoły – Orzepowice – Stodoły 15 km

     Miejsce : Ośrodek Wypoczynkowo Szkoleniowy „Stodoły”, Rybnik ul. Cisowa 2


   KOMITET ORGANIZACYJNY

      Komandor                 - Władysław Grabowski
      Sędzia główny          - Jan Śledziowski
      Obsługa techniczna  - Janusz Tril, Adrian Bilik
      Kierownik biura         - Magdalena Pachacz

    CELE I ZADANIA
             • popularyzacja zimowej turystyki kajakowej, jako formy aktywnego wypoczynku
             • promowanie aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych
             • zapoznanie uczestników z walorami zalewu Rybnickiego, miasta i powiatu Rybnik
             • obchody „Dnia Górnika”


     ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
   Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się do dnia 02.12.17 za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: sktk-neptun.pl.

                                                         Informacje szczegółowe pod nr tel. 695 649 596      W tym samym terminie należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora w wysokości: uczestnik wyścigu - 50 zł
                                                                                                                                      osoba towarzysząca - 30 zł (obiad i NNW)

     na konto: ŚKTK „NEPTUN” Bank BGŻ w Knurowie: nr 45 2030 0045 1110 0000 0258 6770 z dopiskiem „OBWK + nazwisko/ka”

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane !!!


                         ŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW:
      • ubezpieczenie NNW
      • okolicznościowa pamiątka
      • gorące napoje na czas trwania wyścigu
      • obiad dwudaniowy po zakończeniu wyścigu
      • dostęp do WC
      • wklejka do książeczki odznak turystycznych
      • asekuracja ratowników WOPR na wodzie
      • opieka medyczna
      • prawo do nagród:    indywidualnie – za pierwsze trzy miejsca medale i dyplomy
                                        drużynowo – puchary i dyplomy dla pierwszych pięciu drużyn


                          PROGRAM IMPREZY:
               08.12.17 / piątek/        18:00 – 21:00 – weryfikacja ( dla osób przyjezdnych , zakwaterowanych w hotelu)
               09.12.17 /sobota/
                                                    8:00 – 10:00 - weryfikacja
                                                               11:00 - otwarcie imprezy
                                                               11:30 - start kajaków T-1
                                                               11:45 - start kajaków T-2
                                                               13:00 - zamknięcie mety
                                                               13:30 - 14:30 - obiad
                                                               15:00 - wręczenie nagród, zakończenie OBWK,

     Wyścig jest imprezą turystyczną z elementami sportu dlatego dopuszczone do startu będą kajaki polietylenowe typu : Vista, Sprinter, Brio i.t.p.
     Dopuszcza się możliwość startu  kajaków szklanych turystycznych po uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
    Uczestnicy startują w następujących kategoriach: T-1 i T-2 mężczyźni, T-1 i T-2 kobiety, T-2 mikst
    Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własnym sprzęcie. Osoby nie posiadające własnego sprzętu mogą wynająć kajaki ( po uprzednim zamówieniu). 
    Koszt miejsca w kajaku 25,-zł .
                      Do startu nie będą dopuszczone kajaki „szklaki” o przekroju „V”.PUNKTACJA

Indywidualna - zwycięża osada z danej kategorii, która pokona trasę w najlepszym czasie

Drużynowa: - za każdego uczestnika - 1 pkt
- suma punktów zdobytych indywidualnie na podstawie osobnego regulaminu, zaprezentowanego przed startem


Uwaga! Daną kategorię tworzy minimum 5 osad.
Aby drużyna mogła być zweryfikowana musi zgłosić minimum trzy płynące osady


Dyskwalifikacja następuje w przypadku:
- przybycia na metę po godz.13:00
- nie przestrzegania zasad regulaminu

Osoby w stanie po spożyciu alkoholu nie będą dopuszczone do startuOBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYŚCIGU
• przestrzeganie regulaminu imprezy
• przestrzeganie zasad ochrony przyrody
• odpowiedzialność prawna i materialna za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom i osobom trzecim
• obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania wyścigu
• obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelce asekuracyjnej w odległości gwarantującej stały kontakt wzrokowy z najbliższym brzegiem jezioraPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

UWAGA! Zgłoszenie za pomocą formularza elektronicznego jest rejestrowane bezpośrednio na liście startowej. Organizator nie przesyła potwierdzenia zgłoszenia oraz dokonania przelewu na rzecz organizatora. Wskazane jest aby uczestnik posiadał, podczas weryfikacji, pisemny dowód dokonania przelewu.
Rezygnacja z imprezy po 02.12.17. spowoduje utratę wpisowego. Wyścig na Zalewie Rybnickim dostępny jest dla osób pełnoletnich, które posiadają
umiejętność pływania, sprzęt pływający i ratunkowy. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w wyścigu, pod opieką osób dorosłych, po uprzednim złożeniu
w biurze spływu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób.
W przypadku zaistnienia warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników wyścigu, Komandor może odwołać wyścig w całości lub zmienić jego program. W takim przypadku nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.
W przypadkach wątpliwych prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do Komandora.KOMITET ORGANIZACYJNY XXXI OBWK 
               Ponadto organizator zapewnia uczestnikom świadczenia dodatkowe i zaprasza do skorzystania z oferty

                              piątek : - nocleg ze śniadaniem w OWS „Stodoły” - 70,-zł
                              sobota: - udział w wieczorze wodniackim przy muzyce - 50,-zł
                                           - nocleg ze śniadaniem w OWS „Stodoły” - 70,-zł

              • Nocleg w pokojach 2, 3 osobowych z pościelą, łazienka i WC lub w domkach 5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
                                         
              • Wieczór wodniacki odbędzie się na terenie ośrodka w restauracji. Zapewniamy: ciepły posiłek, szwedzki stół, muzykę.


                                                        Wszelkie informacje dotyczące wyścigu pod nr tel. 695 649 596